IndiGO počítače, notebooky, tablety a příslušenství

WebVysvedceni aoc_MAIN_BANNER(web) 01Web 03Web 04Web 05Web 06Web WebESET

NACE CZ pro 3. vlnu EET

01           Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti          
011         Pěstování plodin jiných než trvalých             
0111      Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen          
01110    Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen          
0112      Pěstování rýže                
01120    Pěstování rýže                
0113      Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz           
01130    Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz           
0114      Pěstování cukrové třtiny               
01140    Pěstování cukrové třtiny               
0115      Pěstování tabáku                
01150    Pěstování tabáku                
0116      Pěstování přadných rostlin               
01160    Pěstování přadných rostlin               
0119      Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých            
01190    Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých            
012         Pěstování trvalých plodin               
0121      Pěstování vinných hroznů               
01210    Pěstování vinných hroznů               
0122      Pěstování tropického a subtropického ovoce             
01220    Pěstování tropického a subtropického ovoce             
0123      Pěstování citrusových plodů               
01230    Pěstování citrusových plodů               
0124      Pěstování jádrového a peckového ovoce             
01240    Pěstování jádrového a peckového ovoce             
0125      Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů          
01250    Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů          
0126      Pěstování olejnatých plodů               
01260    Pěstování olejnatých plodů               
0127      Pěstování rostlin pro výrobu nápojů             
01270    Pěstování rostlin pro výrobu nápojů             
0128      Pěstování koření, aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin           
01280    Pěstování koření, aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin           
0129      Pěstování ostatních trvalých plodin              
01290    Pěstování ostatních trvalých plodin              
013         Množení rostlin                
0130      Množení rostlin                
01300    Množení rostlin                
014         Živočišná výroba                
0141      Chov mléčného skotu               
01410    Chov mléčného skotu               
0142      Chov jiného skotu               
01420    Chov jiného skotu               
0143      Chov koní a jiných koňovitých             
01430    Chov koní a jiných koňovitých             
0144      Chov velbloudů a velbloudovitých              
01440    Chov velbloudů a velbloudovitých              
0145      Chov ovcí a koz              
01450    Chov ovcí a koz              
0146      Chov prasat                
01460    Chov prasat                
0147      Chov drůbeže                
01470    Chov drůbeže                
0149      Chov ostatních zvířat               
01491    Chov drobných hospodářských zvířat              
01492    Chov kožešinových zvířat               
01493    Chov zvířat pro zájmový chov             
01499    Chov ostatních zvířat j. n.             
015         Smíšené hospodářství                
0150      Smíšené hospodářství                
01500    Smíšené hospodářství                
016         Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti           
0161      Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu             
01610    Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu             
0162      Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu             
01620    Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu             
0163      Posklizňové činnosti                
01630    Posklizňové činnosti                
0164      Zpracování osiva pro účely množení             
01640    Zpracování osiva pro účely množení             
017         Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti          
0170      Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti          
01700    Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti          
02           Lesnictví a těžba dřeva              
021         Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví          
0210      Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví          
02100    Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví          
022         Těžba dřeva                
0220      Těžba dřeva                
02200    Těžba dřeva                
023         Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva        
0230      Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva        
02300    Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva        
024         Podpůrné činnosti pro lesnictví              
0240      Podpůrné činnosti pro lesnictví              
02400    Podpůrné činnosti pro lesnictví              
03           Rybolov a akvakultura               
031         Rybolov                 
0311      Mořský rybolov                
03110    Mořský rybolov                
0312      Sladkovodní rybolov                
03120    Sladkovodní rybolov                
032         Akvakultura                 
0321      Mořská akvakultura                
03210    Mořská akvakultura                
0322      Sladkovodní akvakultura                
03220    Sladkovodní akvakultura                
05           Těžba a úprava černého a hnědého uhlí           
051         Těžba a úprava černého uhlí             
0510      Těžba a úprava černého uhlí             
05101    Těžba černého uhlí               
05102    Úprava černého uhlí               
052         Těžba a úprava hnědého uhlí             
0520      Těžba a úprava hnědého uhlí             
05201    Těžba hnědého uhlí, kromě lignitu             
05202    Úprava hnědého uhlí, kromě lignitu             
05203    Těžba lignitu                
05204    Úprava lignitu                
06           Těžba ropy a zemního plynu             
061         Těžba ropy                
0610      Těžba ropy                
06100    Těžba ropy                
062         Těžba zemního plynu               
0620      Těžba zemního plynu               
06200    Těžba zemního plynu               
07           Těžba a úprava rud              
071         Těžba a úprava železných rud             
0710      Těžba a úprava železných rud             
07101    Těžba železných rud               
07102    Úprava železných rud               
072         Těžba a úprava neželezných rud             
0721      Těžba a úprava uranových a thoriových rud           
07211    Těžba uranových a thoriových rud             
07212    Úprava uranových a thoriových rud             
0729      Těžba a úprava ostatních neželezných rud            
07291    Těžba ostatních neželezných rud              
07292    Úprava ostatních neželezných rud              
08           Ostatní těžba a dobývání              
081         Dobývání kamene, písků a jílů             
0811      Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice      
08110    Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice      
0812      Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu          
08120    Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu          
089         Těžba a dobývání j. n.             
0891      Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv          
08910    Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv          
0892      Těžba rašeliny                
08920    Těžba rašeliny                
0893      Těžba soli                
08930    Těžba soli                
0899      Ostatní těžba a dobývání j. n.            
08990    Ostatní těžba a dobývání j. n.            
09           Podpůrné činnosti při těžbě              
091         Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu          
0910      Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu          
09100    Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu          
099         Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání           
0990      Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání           
09900    Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání           
10           Výroba potravinářských výrobků               
101         Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků          
1011      Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího            
10110    Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího            
1012      Zpracování a konzervování drůbežího masa             
10120    Zpracování a konzervování drůbežího masa             
1013      Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa          
10130    Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa          
102         Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů           
1020      Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů           
10200    Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů           
103         Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny            
1031      Zpracování a konzervování brambor              
10310    Zpracování a konzervování brambor              
1032      Výroba ovocných a zeleninových šťáv             
10320    Výroba ovocných a zeleninových šťáv             
1039      Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny           
10390    Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny           
104         Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků           
1041      Výroba olejů a tuků              
10410    Výroba olejů a tuků              
1042      Výroba margarínu a podobných jedlých tuků            
10420    Výroba margarínu a podobných jedlých tuků            
105         Výroba mléčných výrobků               
1051      Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů           
10510    Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů           
1052      Výroba zmrzliny                
10520    Výroba zmrzliny                
106         Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků             
1061      Výroba mlýnských výrobků               
10610    Výroba mlýnských výrobků               
1062      Výroba škrobárenských výrobků               
10620    Výroba škrobárenských výrobků               
107         Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků           
1071      Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých           
10710    Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých           
1072      Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků          
10720    Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků          
1073      Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků          
10730    Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků          
108         Výroba ostatních potravinářských výrobků              
1081      Výroba cukru                
10810    Výroba cukru                
1082      Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek             
10820    Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek             
1083      Zpracování čaje a kávy              
10830    Zpracování čaje a kávy              
1084      Výroba koření a aromatických výtažků             
10840    Výroba koření a aromatických výtažků             
1085      Výroba hotových pokrmů               
10850    Výroba hotových pokrmů               
1086      Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin           
10860    Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin           
1089      Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.            
10890    Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.            
109         Výroba průmyslových krmiv               
1091      Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata            
10910    Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata            
1092      Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu          
10920    Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu          
11           Výroba nápojů                
110         Výroba nápojů                
1101      Destilace, rektifikace a míchání lihovin             
11010    Destilace, rektifikace a míchání lihovin             
1102      Výroba vína z vinných hroznů             
11020    Výroba vína z vinných hroznů             
1103      Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín           
11030    Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín           
1104      Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů             
11040    Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů             
1105      Výroba piva                
11050    Výroba piva                
1106      Výroba sladu                
11060    Výroba sladu                
1107      Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví        
11070    Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví        
12           Výroba tabákových výrobků               
18           Tisk a rozmnožování nahraných nosičů             
181         Tisk a činnosti související s tiskem            
1811      Tisk novin                
18110    Tisk novin                
1812      Tisk ostatní, kromě novin              
18120    Tisk ostatní, kromě novin              
1813      Příprava tisku a digitálních dat             
18130    Příprava tisku a digitálních dat             
1814      Vázání a související činnosti              
18140    Vázání a související činnosti              
182         Rozmnožování nahraných nosičů               
1820      Rozmnožování nahraných nosičů               
18200    Rozmnožování nahraných nosičů               
19           Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů            
191         Výroba koksárenských produktů               
1910      Výroba koksárenských produktů               
19100    Výroba koksárenských produktů               
192         Výroba rafinovaných ropných produktů              
1920      Výroba rafinovaných ropných produktů              
19200    Výroba rafinovaných ropných produktů              
20           Výroba chemických látek a chemických přípravků            
201         Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách   
2011      Výroba technických plynů               
20110    Výroba technických plynů               
2012      Výroba barviv a pigmentů              
20120    Výroba barviv a pigmentů              
2013      Výroba jiných základních anorganických chemických látek            
20130    Výroba jiných základních anorganických chemických látek            
2014      Výroba jiných základních organických chemických látek            
20141    Výroba bioetanolu (biolihu) pro pohon motorů a pro výrobu směsí a komponent paliv pro pohon motorů  
20149    Výroba ostatních základních organických chemických látek            
2015      Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin             
20150    Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin             
2016      Výroba plastů v primárních formách             
20160    Výroba plastů v primárních formách             
2017      Výroba syntetického kaučuku v primárních formách            
20170    Výroba syntetického kaučuku v primárních formách            
202         Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků            
2020      Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků            
20200    Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků            
203         Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů      
21           Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků           
211         Výroba základních farmaceutických výrobků              
2110      Výroba základních farmaceutických výrobků              
21100    Výroba základních farmaceutických výrobků              
212         Výroba farmaceutických přípravků               
2120      Výroba farmaceutických přípravků               
21200    Výroba farmaceutických přípravků               
24           Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství           
241         Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla  
2410      Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla  
24101    Výroba surového železa, oceli a feroslitin            
24102    Výroba plochých výrobků (kromě pásky za studena)           
24103    Tváření výrobků za tepla              
242         Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek        
2420      Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek        
24200    Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek        
243         Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli           
2431      Tažení tyčí za studena              
24310    Tažení tyčí za studena              
2432      Válcování ocelových úzkých pásů za studena            
24320    Válcování ocelových úzkých pásů za studena            
2433      Tváření ocelových profilů za studena             
24330    Tváření ocelových profilů za studena             
2434      Tažení ocelového drátu za studena             
24340    Tažení ocelového drátu za studena             
244         Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů          
2441      Výroba a hutní zpracování drahých kovů            
24410    Výroba a hutní zpracování drahých kovů            
2442      Výroba a hutní zpracování hliníku             
24420    Výroba a hutní zpracování hliníku             
2443      Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu          
24430    Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu          
2444      Výroba a hutní zpracování mědi             
24440    Výroba a hutní zpracování mědi             
2445      Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů           
24450    Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů           
2446      Zpracování jaderného paliva               
24460    Zpracování jaderného paliva               
245         Slévárenství                 
2451      Výroba odlitků z litiny              
24511    Výroba odlitků z litiny s lupínkovým grafitem           
24512    Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem           
24519    Výroba ostatních odlitků z litiny             
2452      Výroba odlitků z oceli              
24521    Výroba odlitků z uhlíkatých ocelí             
24522    Výroba odlitků z legovaných ocelí             
2453      Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů            
24530    Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů            
2454      Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů            
24540    Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů            
26           Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení          
261         Výroba elektronických součástek a desek             
2611      Výroba elektronických součástek               
26110    Výroba elektronických součástek               
2612      Výroba osazených elektronických desek              
26120    Výroba osazených elektronických desek              
262         Výroba počítačů a periferních zařízení             
2620      Výroba počítačů a periferních zařízení             
26200    Výroba počítačů a periferních zařízení             
263         Výroba komunikačních zařízení               
2630      Výroba komunikačních zařízení               
26300    Výroba komunikačních zařízení               
264         Výroba spotřební elektroniky               
2640      Výroba spotřební elektroniky               
26400    Výroba spotřební elektroniky               
265         Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů         
2651      Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů            
26510    Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů            
2652      Výroba časoměrných přístrojů               
26520    Výroba časoměrných přístrojů               
266         Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů            
2660      Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů            
26600    Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů            
267         Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení           
2670      Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení           
26700    Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení           
268         Výroba magnetických a optických médií             
2680      Výroba magnetických a optických médií             
26800    Výroba magnetických a optických médií             
27           Výroba elektrických zařízení               
271         Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení       
2711      Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů            
27110    Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů            
2712      Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení            
27120    Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení            
272         Výroba baterií a akumulátorů              
2720      Výroba baterií a akumulátorů              
27200    Výroba baterií a akumulátorů              
273         Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení        
2731      Výroba optických kabelů               
27310    Výroba optických kabelů               
2732      Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n.           
27320    Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n.           
2733      Výroba elektroinstalačních zařízení               
27330    Výroba elektroinstalačních zařízení               
274         Výroba elektrických osvětlovacích zařízení              
2740      Výroba elektrických osvětlovacích zařízení              
27400    Výroba elektrických osvětlovacích zařízení              
275         Výroba spotřebičů převážně pro domácnost             
2751      Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost            
27510    Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost            
2752      Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost            
27520    Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost            
279         Výroba ostatních elektrických zařízení              
2790      Výroba ostatních elektrických zařízení              
27900    Výroba ostatních elektrických zařízení              
28           Výroba strojů a zařízení j. n.            
281         Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely           
2811      Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly       
28110    Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly       
2812      Výroba hydraulických a pneumatických zařízení             
28120    Výroba hydraulických a pneumatických zařízení             
2813      Výroba ostatních čerpadel a kompresorů             
28130    Výroba ostatních čerpadel a kompresorů             
2814      Výroba ostatních potrubních armatur              
28140    Výroba ostatních potrubních armatur              
2815      Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků          
28150    Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků          
282         Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely          
2821      Výroba pecí a hořáků pro topeniště            
28210    Výroba pecí a hořáků pro topeniště            
2822      Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení             
28220    Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení             
2823      Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení        
28230    Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení        
2824      Výroba ručních mechanizovaných nástrojů              
28240    Výroba ručních mechanizovaných nástrojů              
2825      Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení            
28250    Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení            
2829      Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.        
28290    Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.        
283         Výroba zemědělských a lesnických strojů             
2830      Výroba zemědělských a lesnických strojů             
28300    Výroba zemědělských a lesnických strojů             
284         Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů            
2841      Výroba kovoobráběcích strojů               
28410    Výroba kovoobráběcích strojů               
2849      Výroba ostatních obráběcích strojů              
28490    Výroba ostatních obráběcích strojů              
289         Výroba ostatních strojů pro speciální účely            
2891      Výroba strojů pro metalurgii              
28910    Výroba strojů pro metalurgii              
2892      Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví           
28920    Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví           
2893      Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku         
28930    Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku         
2894      Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní       
28940    Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní       
2895      Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky         
28950    Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky         
2896      Výroba strojů na výrobu plastů a pryže           
28960    Výroba strojů na výrobu plastů a pryže           
2899      Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.          
28990    Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.          
29           Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů          
291         Výroba motorových vozidel a jejich motorů            
2910      Výroba motorových vozidel a jejich motorů            
29100    Výroba motorových vozidel a jejich motorů            
292         Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů          
2920      Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů          
29200    Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů          
293         Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory        
2931      Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla          
29310    Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla          
2932      Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla          
29320    Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla          
30           Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení            
301         Stavba lodí a člunů              
3011      Stavba lodí a plavidel              
30110    Stavba lodí a plavidel              
3012      Stavba rekreačních a sportovních člunů             
30120    Stavba rekreačních a sportovních člunů             
302         Výroba železničních lokomotiv a vozového parku            
3020      Výroba železničních lokomotiv a vozového parku            
30200    Výroba železničních lokomotiv a vozového parku            
303         Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení        
3030      Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení        
30300    Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení        
304         Výroba vojenských bojových vozidel              
3040      Výroba vojenských bojových vozidel              
30400    Výroba vojenských bojových vozidel              
309         Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.           
3091      Výroba motocyklů                
30910    Výroba motocyklů                
3092      Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy           
30920    Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy           
3099      Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.          
30990    Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.          
35           Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu         
351         Výroba, přenos a rozvod elektřiny             
3511      Výroba elektřiny                
35110    Výroba elektřiny                
3512      Přenos elektřiny                
35120    Přenos elektřiny                
3513      Rozvod elektřiny                
35130    Rozvod elektřiny                
3514      Obchod s elektřinou               
35140    Obchod s elektřinou               
352         Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí           
3521      Výroba plynu                
35210    Výroba plynu                
3522      Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí             
35220    Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí             
3523      Obchod s plynem prostřednictvím sítí             
35230    Obchod s plynem prostřednictvím sítí             
353         Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu         
3530      Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu         
35301    Výroba tepla                
35302    Rozvod tepla                
35303    Výroba klimatizovaného vzduchu               
35304    Rozvod klimatizovaného vzduchu               
35305    Výroba chladicí vody               
35306    Rozvod chladicí vody               
35307    Výroba ledu                
36           Shromažďování, úprava a rozvod vody             
360         Shromažďování, úprava a rozvod vody             
3600      Shromažďování, úprava a rozvod vody             
36000    Shromažďování, úprava a rozvod vody             
37           Činnosti související s odpadními vodami             
370         Činnosti související s odpadními vodami             
3700      Činnosti související s odpadními vodami             
37000    Činnosti související s odpadními vodami             
38           Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití        
381         Shromažďování a sběr odpadů              
3811      Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných            
38110    Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných            
3812      Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů             
38120    Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů             
382         Odstraňování odpadů                
3821      Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných              
38210    Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných              
3822      Odstraňování nebezpečných odpadů               
38220    Odstraňování nebezpečných odpadů               
383         Úprava odpadů k dalšímu využití             
3831      Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení pro účely recyklace        
38310    Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení pro účely recyklace        
3832      Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení       
38320    Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení       
39           Sanace a jiné činnosti související s odpady           
390         Sanace a jiné činnosti související s odpady           
3900      Sanace a jiné činnosti související s odpady           
39000    Sanace a jiné činnosti související s odpady           
41           Výstavba budov                
411         Developerská činnost                
4110      Developerská činnost                
41100    Developerská činnost                
412         Výstavba bytových a nebytových budov             
4120      Výstavba bytových a nebytových budov             
41201    Výstavba bytových budov               
41202    Výstavba nebytových budov               
42           Inženýrské stavitelství                
421         Výstavba silnic a železnic              
4211      Výstavba silnic a dálnic              
42110    Výstavba silnic a dálnic              
4212      Výstavba železnic a podzemních drah             
42120    Výstavba železnic a podzemních drah             
4213      Výstavba mostů a tunelů              
42130    Výstavba mostů a tunelů              
422         Výstavba inženýrských sítí               
4221      Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny           
42211    Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny             
42212    Výstavba inženýrských sítí pro plyny             
4222      Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace           
42220    Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace           
429         Výstavba ostatních staveb               
4291      Výstavba vodních děl               
42910    Výstavba vodních děl               
4299      Výstavba ostatních staveb j. n.             
42990    Výstavba ostatních staveb j. n.             
452         Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů           
454         Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství         
49           Pozemní a potrubní doprava              
491         Železniční osobní doprava meziměstská              
4910      Železniční osobní doprava meziměstská              
49100    Železniční osobní doprava meziměstská              
492         Železniční nákladní doprava               
4920      Železniční nákladní doprava               
49200    Železniční nákladní doprava               
493         Ostatní pozemní osobní doprava              
4931      Městská a příměstská pozemní osobní doprava            
49310    Městská a příměstská pozemní osobní doprava            
4932      Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem           
49320    Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem           
4939      Ostatní pozemní osobní doprava j. n.            
49391    Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava             
49392    Osobní doprava lanovkou nebo vlekem             
49393    Nepravidelná pozemní osobní doprava              
49399    Jiná pozemní osobní doprava j. n.            
494         Silniční nákladní doprava a stěhovací služby            
4941      Silniční nákladní doprava               
49410    Silniční nákladní doprava               
4942      Stěhovací služby                
49420    Stěhovací služby                
495         Potrubní doprava                
4950      Potrubní doprava                
49501    Potrubní doprava ropovodem               
49502    Potrubní doprava plynovodem               
49509    Potrubní doprava ostatní               
50           Vodní doprava                
501         Námořní a pobřežní osobní doprava             
5010      Námořní a pobřežní osobní doprava             
50100    Námořní a pobřežní osobní doprava             
502         Námořní a pobřežní nákladní doprava             
5020      Námořní a pobřežní nákladní doprava             
50200    Námořní a pobřežní nákladní doprava             
503         Vnitrozemská vodní osobní doprava              
5030      Vnitrozemská vodní osobní doprava              
50300    Vnitrozemská vodní osobní doprava              
504         Vnitrozemská vodní nákladní doprava              
5040      Vnitrozemská vodní nákladní doprava              
50400    Vnitrozemská vodní nákladní doprava              
51           Letecká doprava                
511         Letecká osobní doprava               
5110      Letecká osobní doprava               
51101    Vnitrostátní pravidelná letecká osobní doprava             
51102    Vnitrostátní nepravidelná letecká osobní doprava             
51103    Mezinárodní pravidelná letecká osobní doprava             
51104    Mezinárodní nepravidelná letecká osobní doprava             
51109    Ostatní letecká osobní doprava              
512         Letecká nákladní doprava a kosmická doprava            
5121      Letecká nákladní doprava               
51210    Letecká nákladní doprava               
5122      Kosmická doprava                
51220    Kosmická doprava                
52           Skladování a vedlejší činnosti v dopravě            
521         Skladování                 
5210      Skladování                 
52100    Skladování                 
522         Vedlejší činnosti v dopravě              
5221      Činnosti související s pozemní dopravou             
52210    Činnosti související s pozemní dopravou             
5222      Činnosti související s vodní dopravou             
52220    Činnosti související s vodní dopravou             
5223      Činnosti související s leteckou dopravou             
52230    Činnosti související s leteckou dopravou             
5224      Manipulace s nákladem               
52240    Manipulace s nákladem               
5229      Ostatní vedlejší činnosti v dopravě             
52290    Ostatní vedlejší činnosti v dopravě             
53           Poštovní a kurýrní činnosti              
531         Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence          
5310      Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence          
53100    Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence          
532         Ostatní poštovní a kurýrní činnosti             
5320      Ostatní poštovní a kurýrní činnosti             
53200    Ostatní poštovní a kurýrní činnosti             
55           Ubytování                 
551         Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních           
5510      Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních           
55101    Hotely                 
55102    Motely, botely                
55109    Ostatní podobná ubytovací zařízení              
552         Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování             
5520      Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování             
55200    Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování             
553         Kempy a tábořiště               
5530      Kempy a tábořiště               
55300    Kempy a tábořiště               
559         Ostatní ubytování                
5590      Ostatní ubytování                
55901    Ubytování v zařízených pronájmech              
55902    Ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže            
55909    Ostatní ubytování j. n.              
56           Stravování a pohostinství               
561         Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních         
5610      Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních         
56100    Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních         
562         Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb            
5621      Poskytování cateringových služeb               
56210    Poskytování cateringových služeb               
5629      Poskytování ostatních stravovacích služeb              
56291    Stravování v závodních kuchyních              
56292    Stravování ve školních zařízeních, menzách             
56299    Poskytování jiných stravovacích služeb j. n.            
563         Pohostinství                 
5630      Pohostinství                 
56300    Pohostinství                 
58           Vydavatelské činnosti                
581         Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti          
5811      Vydávání knih                
58110    Vydávání knih                
5812      Vydávání adresářů a jiných seznamů             
58120    Vydávání adresářů a jiných seznamů             
5813      Vydávání novin                
58130    Vydávání novin                
5814      Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací            
58140    Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací            
5819      Ostatní vydavatelské činnosti               
58190    Ostatní vydavatelské činnosti               
582         Vydávání softwaru                
5821      Vydávání počítačových her               
58210    Vydávání počítačových her               
5829      Ostatní vydávání softwaru               
58290    Ostatní vydávání softwaru               
59           Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti   
591         Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů          
5911      Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů            
59110    Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů            
5912      Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů            
59120    Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů            
5913      Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů            
59130    Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů            
5914      Promítání filmů                
59140    Promítání filmů                
592         Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti           
5920      Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti           
59200    Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti           
60           Tvorba programů a vysílání              
601         Rozhlasové vysílání                
6010      Rozhlasové vysílání                
60100    Rozhlasové vysílání                
602         Tvorba televizních programů a televizní vysílání            
6020      Tvorba televizních programů a televizní vysílání            
60200    Tvorba televizních programů a televizní vysílání            
61           Telekomunikační činnosti                
611         Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí            
6110      Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí            
61101    Poskytování hlasových služeb přes pevnou telekomunikační síť           
61102    Pronájem pevné telekomunikační sítě              
61103    Přenos dat přes pevnou telekomunikační síť            
61104    Poskytování přístupu k internetu přes pevnou telekomunikační síť          
61109    Ostatní činnosti související s pevnou telekomunikační sítí           
612         Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí            
6120      Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí            
61201    Poskytování hlasových služeb přes bezdrátovou telekomunikační síť           
61202    Pronájem bezdrátové telekomunikační sítě              
61203    Přenos dat přes bezdrátovou telekomunikační síť            
61204    Poskytování přístupu k internetu přes bezdrátovou telekomunikační síť          
61209    Ostatní činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí           
613         Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí            
6130      Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí            
61300    Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí            
619         Ostatní telekomunikační činnosti               
6190      Ostatní telekomunikační činnosti               
61900    Ostatní telekomunikační činnosti               
62           Činnosti v oblasti informačních technologií             
620         Činnosti v oblasti informačních technologií             
6201      Programování                 
62010    Programování                 
6202      Poradenství v oblasti informačních technologií             
62020    Poradenství v oblasti informačních technologií             
6203      Správa počítačového vybavení               
62030    Správa počítačového vybavení               
6209      Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií            
62090    Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií            
63           Informační činnosti                
631         Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály      
6311      Činnosti související se zpracováním dat a hostingem           
63110    Činnosti související se zpracováním dat a hostingem           
6312      Činnosti související s webovými portály             
63120    Činnosti související s webovými portály             
639         Ostatní informační činnosti               
6391      Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur            
63910    Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur            
6399      Ostatní informační činnosti j. n.             
63990    Ostatní informační činnosti j. n.             
64           Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování           
641         Peněžní zprostředkování                
6411      Centrální bankovnictví                
64110    Centrální bankovnictví                
6419      Ostatní peněžní zprostředkování               
64190    Ostatní peněžní zprostředkování               
642         Činnosti holdingových společností               
6420      Činnosti holdingových společností               
64200    Činnosti holdingových společností               
643         Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů           
6430      Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů           
64300    Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů           
649         Ostatní finanční zprostředkování               
6491      Finanční leasing                
64910    Finanční leasing                
6492      Ostatní poskytování úvěrů               
64921    Poskytování úvěrů společnostmi, které nepřijímají vklady            
64922    Poskytování obchodních úvěrů               
64923    Činnosti zastaváren                
64929    Ostatní poskytování úvěrů j. n.             
6499      Ostatní finanční zprostředkování j. n.             
64991    Faktoringové činnosti                
64992    Obchodování s cennými papíry na vlastní účet           
64999    Jiné finanční zprostředkování j. n.             
65           Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení         
651         Pojištění                 
6511      Životní pojištění                
65110    Životní pojištění                
6512      Neživotní pojištění                
65120    Neživotní pojištění                
652         Zajištění                 
6520      Zajištění                 
65200    Zajištění                 
653         Penzijní financování                
6530      Penzijní financování                
65300    Penzijní financování                
66           Ostatní finanční činnosti               
661         Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování       
6611      Řízení a správa finančních trhů             
66110    Řízení a správa finančních trhů             
6612      Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách          
66120    Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách          
6619      Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním           
66190    Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním           
662         Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním          
6621      Vyhodnocování rizik a škod              
66210    Vyhodnocování rizik a škod              
6622      Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů             
66220    Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů             
6629      Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním         
66290    Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním         
663         Správa fondů                
6630      Správa fondů                
66300    Správa fondů                
68           Činnosti v oblasti nemovitostí              
681         Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí            
6810      Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí            
68100    Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí            
682         Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí           
6820      Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí           
68201    Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory          
68202    Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory          
68203    Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory          
68204    Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory          
683         Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody         
6831      Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur              
68310    Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur              
6832      Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody           
68320    Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody           
69           Právní a účetnické činnosti              
691         Právní činnosti                
6910      Právní činnosti                
69100    Právní činnosti                
692         Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství            
6920      Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství            
69200    Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství            
70           Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení           
701         Činnosti vedení podniků               
7010      Činnosti vedení podniků               
70100    Činnosti vedení podniků               
702         Poradenství v oblasti řízení              
7021      Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace          
70210    Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace          
7022      Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení           
70220    Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení           
71           Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy          
711         Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství          
7111      Architektonické činnosti                
71110    Architektonické činnosti                
7112      Inženýrské činnosti a související technické poradenství            
71121    Geologický průzkum                
71122    Zeměměřické a kartografické činnosti              
71123    Hydrometeorologické a meteorologické činnosti              
71129    Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.         
712         Technické zkoušky a analýzy              
7120      Technické zkoušky a analýzy              
71201    Zkoušky a analýzy vyhrazených technických zařízení            
71209    Ostatní technické zkoušky a analýzy             
72           Výzkum a vývoj               
721         Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd         
7211      Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie            
72110    Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie            
7219      Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd        
72191    Výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd           
72192    Výzkum a vývoj v oblasti technických věd           
72199    Výzkum a vývoj v oblasti jiných přírodních věd          
722         Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd         
7220      Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd         
72200    Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd         
73           Reklama a průzkum trhu              
731         Reklamní činnosti                
7311      Činnosti reklamních agentur               
73110    Činnosti reklamních agentur               
7312      Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru          
73120    Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru          
732         Průzkum trhu a veřejného mínění             
7320      Průzkum trhu a veřejného mínění             
73200    Průzkum trhu a veřejného mínění             
74           Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti            
741         Specializované návrhářské činnosti               
7410      Specializované návrhářské činnosti               
74100    Specializované návrhářské činnosti               
742         Fotografické činnosti                
7420      Fotografické činnosti                
74200    Fotografické činnosti                
743         Překladatelské a tlumočnické činnosti              
7430      Překladatelské a tlumočnické činnosti              
74300    Překladatelské a tlumočnické činnosti              
749         Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.          
7490      Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.          
74901    Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci         
74902    Poradenství v oblasti požární ochrany             
74909    Jiné profesní, vědecké a technické činnosti j. n.          
75           Veterinární činnosti                
750         Veterinární činnosti                
7500      Veterinární činnosti                
75000    Veterinární činnosti                
77           Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu           
771         Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů           
7711      Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů       
77110    Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů       
7712      Pronájem a leasing nákladních automobilů             
77120    Pronájem a leasing nákladních automobilů             
772         Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost       
7721      Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb           
77210    Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb           
7722      Pronájem videokazet a disků              
77220    Pronájem videokazet a disků              
7729      Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost      
77290    Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost      
773         Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků          
7731      Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení           
77310    Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení           
7732      Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení           
77320    Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení           
7733      Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, včetně počítačů         
77330    Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, včetně počítačů         
7734      Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků            
77340    Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků            
7735      Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků            
77350    Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků            
7739      Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.        
77390    Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.        
774         Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem       
7740      Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem       
77400    Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem       
78           Činnosti související se zaměstnáním              
781         Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání              
7810      Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání              
78100    Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání              
782         Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu           
7820      Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu           
78200    Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu           
783         Ostatní poskytování lidských zdrojů              
7830      Ostatní poskytování lidských zdrojů              
78300    Ostatní poskytování lidských zdrojů              
79           Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti        
791         Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří            
7911      Činnosti cestovních agentur               
79110    Činnosti cestovních agentur               
7912      Činnosti cestovních kanceláří               
79120    Činnosti cestovních kanceláří               
799         Ostatní rezervační a související činnosti             
7990      Ostatní rezervační a související činnosti             
79901    Průvodcovské činnosti                
79909    Ostatní rezervační a související činnosti j. n.           
80           Bezpečnostní a pátrací činnosti              
801         Činnosti soukromých bezpečnostních agentur              
8010      Činnosti soukromých bezpečnostních agentur              
80100    Činnosti soukromých bezpečnostních agentur              
802         Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů            
8020      Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů            
80200    Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů            
803         Pátrací činnosti                
8030      Pátrací činnosti                
80300    Pátrací činnosti                
81           Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny           
811         Kombinované pomocné činnosti               
8110      Kombinované pomocné činnosti               
81100    Kombinované pomocné činnosti               
812         Úklidové činnosti                
8121      Všeobecný úklid budov               
81210    Všeobecný úklid budov               
8122      Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení          
81220    Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení          
8129      Ostatní úklidové činnosti               
81290    Ostatní úklidové činnosti               
813         Činnosti související s úpravou krajiny             
8130      Činnosti související s úpravou krajiny             
81300    Činnosti související s úpravou krajiny             
82           Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání          
821         Administrativní a kancelářské činnosti              
8211      Univerzální administrativní činnosti               
82110    Univerzální administrativní činnosti               
8219      Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti         
82190    Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti         
822         Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu             
8220      Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu             
82200    Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu             
823         Pořádání konferencí a hospodářských výstav             
8230      Pořádání konferencí a hospodářských výstav             
82300    Pořádání konferencí a hospodářských výstav             
829         Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.            
8291      Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka             
82910    Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka             
8292      Balicí činnosti                
82920    Balicí činnosti                
8299      Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.           
82990    Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.           
84           Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení           
841         Veřejná správa a hospodářská a sociální politika           
8411      Všeobecné činnosti veřejné správy              
84110    Všeobecné činnosti veřejné správy              
8412      Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení   
84120    Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení   
8413      Regulace a podpora podnikatelského prostředí             
84130    Regulace a podpora podnikatelského prostředí             
842         Činnosti pro společnost jako celek             
8421      Činnosti v oblasti zahraničních věcí             
84211    Pomoc cizím zemím při katastrofách nebo v nouzových situacích přímo nebo prostřednictvím mezinárodních organizací    
84212    Rozvíjení vzájemného přátelství a porozumění mezi národy           
84219    Ostatní činnosti v oblasti zahraničních věcí            
8422      Činnosti v oblasti obrany              
84220    Činnosti v oblasti obrany              
8423      Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví            
84230    Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví            
8424      Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti           
84240    Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti           
8425      Činnosti v oblasti protipožární ochrany             
84250    Činnosti v oblasti protipožární ochrany             
843         Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení            
8430      Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení            
84300    Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení            
85           Vzdělávání                 
851         Předškolní vzdělávání                
8510      Předškolní vzdělávání                
85100    Předškolní vzdělávání                
852         Primární vzdělávání                
8520      Primární vzdělávání                
85200    Primární vzdělávání                
853         Sekundární vzdělávání                
8531      Sekundární všeobecné vzdělávání               
85311    Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol           
85312    Střední všeobecné vzdělávání               
8532      Sekundární odborné vzdělávání               
85321    Střední odborné vzdělávání na učilištích             
85322    Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách           
854         Postsekundární vzdělávání                
8541      Postsekundární nikoli terciární vzdělávání              
85410    Postsekundární nikoli terciární vzdělávání              
8542      Terciární vzdělávání                
85420    Terciární vzdělávání                
855         Ostatní vzdělávání                
8551      Sportovní a rekreační vzdělávání              
85510    Sportovní a rekreační vzdělávání              
8552      Umělecké vzdělávání                
85520    Umělecké vzdělávání                
8553      Činnosti autoškol a jiných škol řízení            
85531    Činnosti autoškol                
85532    Činnosti leteckých škol               
85539    Činnosti ostatních škol řízení              
8559      Ostatní vzdělávání j. n.              
85591    Vzdělávání v jazykových školách              
85592    Environmentální vzdělávání                
85593    Inovační vzdělávání                
85599    Jiné vzdělávání j. n.              
856         Podpůrné činnosti ve vzdělávání              
8560      Podpůrné činnosti ve vzdělávání              
85600    Podpůrné činnosti ve vzdělávání              
86           Zdravotní péče                
861         Ústavní zdravotní péče               
8610      Ústavní zdravotní péče               
86100    Ústavní zdravotní péče               
862         Ambulantní a zubní zdravotní péče             
8621      Všeobecná ambulantní zdravotní péče              
86210    Všeobecná ambulantní zdravotní péče              
8622      Specializovaná ambulantní zdravotní péče              
86220    Specializovaná ambulantní zdravotní péče              
8623      Zubní péče                
86230    Zubní péče                
869         Ostatní činnosti související se zdravotní péčí            
8690      Ostatní činnosti související se zdravotní péčí            
86901    Činnosti související s ochranou veřejného zdraví            
86909    Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.          
87           Pobytové služby sociální péče              
871         Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče           
8710      Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče           
87100    Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče           
872         Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách  
8720      Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách  
87201    Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním        
87202    Sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách        
873         Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením       
8730      Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením       
87301    Sociální péče v domovech pro seniory            
87302    Sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením         
879         Ostatní pobytové služby sociální péče             
8790      Ostatní pobytové služby sociální péče             
87900    Ostatní pobytové služby sociální péče             
88           Ambulantní nebo terénní sociální služby             
881         Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením      
8810      Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením      
88101    Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory           
88102    Ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením        
889         Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby            
8891      Sociální služby poskytované dětem              
88910    Sociální služby poskytované dětem              
8899      Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.          
88991    Sociální služby pro uprchlíky, oběti katastrof            
88992    Sociální prevence                
88993    Sociální rehabilitace                
88999    Jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.          
90           Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti             
900         Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti             
9001      Scénická umění                
90010    Scénická umění                
9002      Podpůrné činnosti pro scénická umění             
90020    Podpůrné činnosti pro scénická umění             
9003      Umělecká tvorba                
90030    Umělecká tvorba                
9004      Provozování kulturních zařízení               
90040    Provozování kulturních zařízení               
91           Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení          
910         Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení          
9101      Činnosti knihoven a archivů              
91010    Činnosti knihoven a archivů              
9102      Činnosti muzeí                
91020    Činnosti muzeí                
9103      Provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí         
91030    Provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí         
9104      Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků        
91041    Činnosti botanických a zoologických zahrad             
91042    Činnosti přírodních rezervací a národních parků            
92           Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří            
920         Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří            
9200      Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří            
92000    Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří            
93           Sportovní, zábavní a rekreační činnosti             
931         Sportovní činnosti                
9311      Provozování sportovních zařízení               
93110    Provozování sportovních zařízení               
9312      Činnosti sportovních klubů               
93120    Činnosti sportovních klubů               
9313      Činnosti fitcenter                
93130    Činnosti fitcenter                
9319      Ostatní sportovní činnosti               
93190    Ostatní sportovní činnosti               
932         Ostatní zábavní a rekreační činnosti             
9321      Činnosti lunaparků a zábavních parků             
93210    Činnosti lunaparků a zábavních parků             
9329      Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.           
93290    Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.           
94           Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů         
941         Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací            
9411      Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací             
94110    Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací             
9412      Činnosti profesních organizací               
94120    Činnosti profesních organizací               
942         Činnosti odborových svazů               
9420      Činnosti odborových svazů               
94200    Činnosti odborových svazů               
949         Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů        
9491      Činnosti náboženských organizací               
94910    Činnosti náboženských organizací               
9492      Činnosti politických stran a organizací             
94920    Činnosti politických stran a organizací             
9499      Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.      
94991    Činnosti organizací dětí a mládeže             
94992    Činnosti organizací na podporu kulturní činnosti            
94993    Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti          
94994    Činnosti spotřebitelských organizací               
94995    Činnosti environmentálních a ekologických hnutí             
94996    Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin     
94997    Činnosti občanských iniciativ, protestních hnutí             
94999    Činnosti ostatních organizací j. n.             
97           Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu            
970         Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu            
9700      Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu            
97000    Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu            
98           Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu       
981         Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu         
9810      Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu         
98100    Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu         
982         Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu         
9820      Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu         
98200    Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu         
99           Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů             
990         Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů             
9900      Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů             
99000    Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů