PROJEKTY EU

 

Projekt: Age management ve společnosti IndiGO group s. r. o.


Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009487
Realizace: od 1.1.2019 do 31.12.2020
Cíl projektu: Cílem projektu je implementace konceptu Age managementu (AM) do personálních procesů společnosti IndiGO group s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OPZ-logo