PROJEKTY EU

OPZ-logo

Projekt: Age management ve společnosti IndiGO group s. r. o.

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009487
Realizace: od 1.1.2019 do 31.12.2020
Cíl projektu: Cílem projektu je implementace konceptu Age managementu (AM) do personálních procesů společnosti IndiGO group s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy IndiGO group

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013259
Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021
Cíl projektu: Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zároveň bude zvýšena adaptabilita starších pracovníků, kteří budou zapojeni do projektu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.